Electricidade

tecnoloxia.org

Deseño de circuítos

Cómpre que aprendas a deseñar os teus propios circuítos para adaptalos aos teus proxectos, xa que non sempre chos van dar feitos. Resulta moi útil utilizar un simulador de circuítos eléctricos para probar o seu funcionamento antes de facer a montaxe real.

A idea:

Por exemplo, para o seguinte proxecto de mecanismos de 2º de ESO os compoñentes do grupo querían que:

  • Cando o semáforo está en vermello a moto está parada
  • Cando o semáforo ponse en verde a moto empeza a moverse accionada mediante un sistema leva-seguidor
  • Ademais, incorpórase unha lámpada na casa cuxo funcionamento é independente do que fagan o semáforo e a moto.
moto

Deseño e simulación:

circuítoMediante o simulador crocodrile technology deseñamos o circuíto:

  1. Para controlar o semáforo utilizamos un conmutador. O LED vermello colocámolo nunha posición e o verde na outra. Como imos utilizar unha pila de 4,5 voltios conectamos unha resistencia de 100 ohmios en serie con cada LED.
  2. Queremos que o motor se mova cando o LED verde estea aceso, así que conectámolo en paralelo con el.
  3. Probamos o circuíto conectando unha pila e o interruptor xeral.
  4. Por último conectamos a lámpada co seu interruptor. Debemos conectala en paralelo con todo o anterior para que funcione de xeito independente.

Montaxe:

Cando xa comprobamos que o circuíto funciona, facemos unha planificación do cableado real. Fai un debuxo coa posición dos compoñentes no prototipo e debuxa a conexión dos cables. Isto axudarache a facer o circuíto real no teu prototipo.

cableado

Debes colocar os cables ordenados e non facer unha maraña xa que se hai algún fallo poderemos revisalo sen facernos un lío.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone


     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.