Electrónica

tecnoloxia.org

Dixitalización da información

0 e 1Un ordenador, unha tableta ou un teléfono móbil non entenden de letras, palabras e frases. Cada vez que tecleamos, falamos a través do micrófono ou escaneamos unha imaxe, os dispositivos o primeiro que fan é dixitalizar a información, é dicir, codificala en sucesións de ceros e uns, para que o dispositivo electrónico sexa capaz de entendela e operar con ela.

Isto é porque todos estes dispositivos están baseados na electrónica dixital, que utiliza o sistema binario para operar e tratar a información.

Estes ceros e uns non son números tal e como os coñecemos nós, senón que son impulsos eléctricos de baixa e alta tensión, ou interruptores abertos ou pechados, ou áreas microscópicas de memoria magnetizadas nun senso ou no contrario, etc. A esta linguaxe que utiliza o ordenador chámaselle código máquina.

dixital

Nos seguintes apartados veremos como se dixitalizan algúns tipos de información.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone


     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.