Impresión 3D

tecnoloxia.org

Altura de capa

altura-de-capaEste parámetro indica a altura de capa á que se vai a realizar a impresión. A altura de capa é un parámetro ligado directamente á calidade da peza: A menor altura de capa maior calidade.

Pero tamén vai incrementar considerablemente os tempos de impresión, por iso o mellor é chegar a un punto intermedio que de suficiente calidade sen alongar demasiado a impresión. Os valores deste parámetro estarán comprendidos entre 0.1 e 0.4mm.

  • Calidade moi alta: 0.05 mm
  • Calidade alta/media: 0.1 mm
  • Calidade media/baixa: 0.2 mm
  • Calidade baixa: 0.3 mm

Unha mesma peza tardará o dobre en 0.1 con respecto a 0.2.

Calidades altas só deben ser empregadas en figuras con xeometría complexa, nunha xeometría sinxela (un cubo), non paga a pena.

A recomendación é imprimir sempre en 0.1 mm ou 0.2 mm.

Hai que ter en conta que o valor da altura de capa non debe de ser igual ou maior ao diámetro da boquilla, xa que isto pode dar como resultado pezas quebradizas ou con rachas entre as capas.

altura_de_capa_wiki

[http://wiki.ikaslab.org – Altura de capa – CC BY]     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.