Impresión 3D

tecnoloxia.org

Perímetro: grosor

perimetroGrosor da parede

Este parámetro determina a anchura das paredes laterais do obxecto, xa que sempre se fará unha parede maciza do espesor que se programe.

O valor deste parámetro vai estar influído directamente polo diámetro da boquilla do HotEnd, sendo este valor igual ao diámetro da boquilla do HotEnd multiplicado polo numero que voltas que queiramos dar ao obxecto.

espesor-borde

[http://wiki.ikaslab.org -Grosor da parede – CC BY]

Por exemplo, si o noso HotEnd ten unha boquilla de 4mm e queremos que polo menos dea 2 voltas ao borde do obxecto, debemos de poñer un valor de 0.8mm. O valor que debemos de introducir neste parámetro dependerá da tipoloxía da peza e do recheo que usemos, pero o normal é facer un borde con 2 ou 3 voltas.

Recomendamos non baixar de 1 mm. Un valor de 1.2 mm é un valor estándar que dá bastante bo resultado.

Incrementar este valor supón incrementar o tempo, o peso, pero conséguese unha maior rixidez da peza.

Grosor superior/inferior

Con este parámetro indicaremos que grosor terán as capas superior e inferior. Estas capas non se ven afectadas pola configuración de recheo, polo que serán capas macizas. Dependendo da figura que queiramos imprimir e do recheo que usemos imos necesitar máis ou menos capas. O normal é usar 3 ou 4 capas macizas, pero nalgunhas pezas para ter un bo acabado imos necesitar algunhas mais. O valor do grosor de capa hai que indicalo en milímetros, polo que hai que multiplicar o valor da altura de capa polo numero de capas que queiramos.

Por exemplo, si estamos imprimindo cunha altura de capa de 0.2mm e queremos ter 3 capas macizas, haberá que introducir neste parámetro 0.6mm.

En xeral, se non hai preferencias por cambiar o espesor, recomendase  que sexa o mesmo que o parámetro anterior, 1.2 mm. Este número é recomendable que sexa un múltiplo da altura da capa.     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.