tecnoloxia.org

Tecnoloxía na Educación Secundaria

Vehículo con patas-rodas

Un dos problemas que teñen os vehículos con rodas é a súa dificultade para moverse por chans que non sexan lisos. Para salvar obstáculos non hai cousa mellor ca unhas patas, pero iso é algo que engade dificultade a nivel construtivo. Hai unha opción intermedia: As patas-rodas. Vino en makezine e paréceme unha sinxela e curiosa opción para construír vehículos todo terreo.

whegs_1

Estes pequenos vehículos utilizan pezas en forma de C obtidas dun tubo de PVC, motores de corrente continua con redutora e un circuíto eléctrico simple.

Hai dúas versións: con dúas patas e con catro. En makezine explícannos todos os pasos para construílos.

Este de dúas patas é o máis simple:
[youtube:How to make a simple running / hopping robot]

Este de catro patas é capaz de moverse por (case) calquera superficie:
[youtube:How to make a all-surface moving Robot- The Mover]

 

Máis información en Make Simple Running Robots Using “Whegs”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Transformar un círculo nun cadrado e viceversa

Hai unha semana chegoume este vídeo viral no que se ve como unhas figuras cadradas se transforman en figuras circulares ao poñelas diante dun espello, e viceversa. Unha interesante ilusión óptica de Kokichi Sugihara.

 
Ben, pois se queredes saber o truco, hai aquí un vídeo no que nolo explican. Realmente as figuras non teñen perfil circular nin cadrado, senón que os lados teñen curvas a diferentes alturas. É o noso cerebro o que fai unha interpretación errónea.

Se tendes unha impresora 3D podedes descargar os modelos, imprimilos e probalo na casa. Atopei dous modelos en thingiverse: Ambiguous Cylinder Generator e Ambiguous Cylinder Illusion.

Ambiguouscylinder2 AmbiguousCylinderIllusion3 AmbiguousCylinderIllusion1

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Electrotecnia e robótica como novidades?

Leo con estupor un artigo publicado este xoves no Faro de Vigo, “Educación incorporará electrotecnia a las materias opcionales en Bachillerato“, no que se presentan as materias de electrotecnia e de robótica como novidades introducidas recentemente no sistema educativo galego, dando a entender un impulso da administración educativa cara á educación tecnolóxica.

Nada máis lonxe da realidade!

Para quen non estea ao tanto do que sucede na educación, gustaríame indicar unha serie de cousas que poden axudar a ler este artigo cunha visión crítica.

Electrotecnia

electrotecniaA materia de Electrotecnia existe no sistema educativo desde a implantación da LOGSE, hai máis de 20 anos. Era unha materia troncal en 2º de bacharelato, de 4 horas semanais, primeiro na modalidade de Tecnoloxía do bacharelato LOGSE e despois na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía coa LOE. Desde a aprobación da LOMCE, a modalidade de Ciencias e Tecnoloxía pasa a ser modalidade de Ciencias, a secas, a Electrotecnia elimínase do programa e Tecnoloxía Industrial I e II deixan de ser materias troncais, pasando a ser específicas cunha carga horaria reducida.

Se ben hai que alegrarse de que en Galicia se recuperase a electrotecnia no bacharelato dentro das materias de libre configuración, aínda que sexa cunha ínfima carga horaria de 2 horas semanais, non é de recibo que se presente como se fose unha novidade, e menos dar a entender que se aposta pola orientación cara os estudios científico-técnicos, cando a LOMCE elimina a vía tecnolóxica do bacharelato.

Robótica

2054-brazo-robot-dibujante-01Outra materia que se presenta coma novidade é a Robótica. Se ben é certo que se se introduciu o curso pasado ma materia a robótica de libre configuración de 2 horas semanais en 1º de bacharelato, cabe facer un par de consideracións, que non se teñen en conta neste artigo.

A robótica está incluída no currículo de Tecnoloxía de 4º de ESO desde o ano 2006. Tamén se inclúen contidos de programación, control e robótica en todos os cursos de Tecnoloxía da ESO e na materia de Tecnoloxía Industrial do bacharelato. Polo tanto, non é algo novo no sistema educativo. É para alegrarse de que por fin a Consellería de Educación teña reservada unha partida orzamentaria para equipar aos centros, pero xa tardou en facelo. Galicia é a única comunidade autónoma na que non se realizou ningunha dotación específica para traballar os contidos de robótica que temos no currículo de tecnoloxía desde o ano 2006, e en todo este tempo os centros tivemos que buscarnos a vida para poder traballar. Xa choveu!

Outro dos problemas que ten esta nova materia de robótica é que na maioría dos centros, especialmente os pequenos, non se pode ofertar. A combinación de horas no 1º curso de bacharelato impide que se poda cursar a materia de Tecnoloxía Industrial e a de Robótica conxuntamente, a non ser que se obrigue ao alumnado a cursar relixión, cousa que se intenta evitar, evidentemente.

Minifundismo curricular

minifundioHai unha cousa que me preocupa enormemente do que está a suceder en cada reforma educativa, e é a continua parcelación e fragmentación do coñecemento que se está a producir. Proliferan as materias de 1 e 2 horas semanais a costa de reducir a carga horaria doutras. Non ten sentido, agás para facer publicidade e saír nos medios presumindo da aposta por determinados campos do coñecemento, neste caso a tecnoloxía e a robótica.

Hai que salientar que a robótica non é unha disciplina en si mesma, senón que é un conxunto de tecnoloxías, nas que se integran a mecánica, electricidade e electrónica, estruturas, programación, proxectos, etc. Onde mellor se traballa non é nunha materia illada, senón no seo dunha materia global na que se tratan todos estes temas, como poden ser a materia de Tecnoloxía da ESO ou na de Tecnoloxía Industrial do bacharelato.

A fragmentación do coñecemento en disciplinas illadas e con reducida carga horaria non é educativamente eficaz, pois non hai continuidade, non hai visión global e non dá tempo á realización de proxectos complexos. É moitísimo máis eficaz a aprendizaxe en 1º de bacharelato con 4 horas de tecnoloxía industrial, que con 3 + 2 horas de Tecnoloxía e robótica, pero nin sequera isto é posible, xa que non se poden ofertar conxuntamente. O alumnado ou ten 3 horas de tecnoloxía Industrial ou 2 horas de robótica, cando antes eran 4 horas de tecnoloxía. Empeoramos moito na educación tecnolóxica, por moita publicidade que fagan.

Propostas

Como amañar isto?

Para empezar, cómpre algo de cordura no sistema educativo, que deixen de tomar decisións á lixeira coa intención de sacar réditos políticos e se faga unha proposta curricular global, seria, sensata e coherente. Non podemos seguir coa pelexa de horas para ver quen apaña o cacho máis grande do pastel curricular, o que conduce a situacións completamente insostibles e ineficaces. Témome que pido moito.

Derrogar a LOMCE e repensar o sistema educativo. Non chega con intentar frear as nefastas reválidas ou cambiar o status da relixión. A organización curricular e os propios currículos non hai por onde collelos.

Recuperar a vía tecnolóxica no bacharelato, con materias troncais ao mesmo nivel que outras. A tecnoloxía non pode ser un complemento de segunda categoría cando se quere apostar pola orientación cara aos estudos STEM (Ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas). Coa LOMCE a cousa se queda en SM, pois non se considera a tecnoloxía e a enxeñería como opción formativa. Para iso cómpre tamén recuperar a tecnoloxía de 4º de ESO como válida para calquera orientación, tanto de FP como para o bacharelato.  Coa LOMCE queda relegada á vía dirixida a FP e non na vía de ensinanzas académicas.

E se non teñen intención de parar a LOMCE, no bacharelato polo menos se podería asignar unha hora semanal a unha materia específica, para que poda utilizarse como alternativa á relixión. Dese xeito si se poderían cursar Tecnoloxía Industrial e Robótica simultaneamente. A materia de “cultura científica” podería ser unha boa opción, ciencia como alternativa á relixión.

En fin, se queren demostrar interese pola orientación académica cara ós estudos tecnolóxicos fai falta máis compromiso real e menos publicidade.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Semáforo

Cando á hora de facer un proxecto nos centramos na programación e no circuíto electrónico, por falta de tempo soemos deixar de lado os bos acabados na construción dos prototipos, pois o importante é deixar as cousas funcionando e non que sexan máis bonitas ou feas. Madeiras cortadas de calquera xeito, cables por fóra, liñas tortas, … pero é que hai un prazo que cumprir e o tempo non dá para máis.

Un exemplo témolo no típico proxecto do cruce con semáforos. Aquí tendes unha foto dun semáforo “artesanal”. Funciona ben, e para presentalo na clase é máis que suficiente.

semaforoa semaforo5a

Pero se queremos facer algo máis xeitoso unha impresora 3D pode ser de moita axuda para estas tarefas. Aforra traballo, evitamos que os cables queden por fóra e se desconecten e mola máis :-)

semaforo4a semaforo2a  semaforo7a

Se tendes unha conta en Onshape podedes copiar este deseño para modificalo e adaptalo a outros proxectos, ou tamén para descargar os ficheiros en formato STL, tamén dispoñibles en thingiverse. Consta de 6 pezas, e está preparado para que non haxa que pegar nada, xa que as pezas encaixan unhas con outras facendo presión.

Agardo que vos sexa útil.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone