Control e robótica

tecnoloxia.org

LED RGB

320px-rgb_led

[By oomlout CC BY-SA from Wikimedia]

Descrición

Un LED RGB ( R= red, vermello, G= green, verde e B= blue, azul) é un LED que incorpora tres LEDs no mesmo encapsulado, de xeito que se poden formar miles de cores axustando de maneira individual a intensidade de cada LED. Os tres LEDs poden estar unidos polo negativo ou cátodo, ou polo positivo ou ánodo.

[tecnoloxia.org CC By-SA]

Dependendo da intensidade de cada un dos LEDs RGB obteremos diferentes cores. O que imos facer é enviar un valor entre 0 e 255 a cada un dos pins PWM dos LEDs.

[By Quark67 CC BY-SA from Wikimedia]

Exemplos:

 • Branco: RGB= 255,255,255
 • Vermello: RGB= 255,0,0
 • Verde: RGB= 0,255,0
 • Azul: RGB= 0,0,255
 • Negro (Apagado): RGB= 0,0,0
 • Amarelo: RGB= 255,255,0
 • Maxenta: RGB= 255,0,255
 • Cian: RGB= 0,255,255

Tomando outros valores podemos conseguir un total de 256 x 256 x 256 = 16.777.216 cores distintas.

Con esta aplicación podes conseguir o código das cores que queiras. Verás que as cores tamén se poden expresar en hexadecimal (de 00 a FF).

Montaxe

Conectamos o LED RGB, con resistencias de protección para cada LED, nos pins dixitais PWM ~9, ~10 e ~11.

Segundo sexa de ánodo ou cátodo común a montaxe será diferente:

RGB cátodo común

RGB cátodo común: Debemos conectar a patilla común a 0V (GND)

RGB ánodo común

RGB ánodo común: Neste caso a patilla común vai a 5V.

Programas:

Se usamos un LED RGB con cátodo común, a cada LED chegaralle o valor correspondente a dito sinal PWM, pero se usamos un LED RGB con ánodo común, o valor resultante será 255-PWM, xa que en repouso os LEDs xa reciben 5V (255)

Nota: Para visualizar ben as cores, cómpre colocar un papel branco detrás do LED RGB.

1. Cores

1. Cores: A cada pin RGB enviamos un valor desde 0 a 255, obtendo diferentes cores

Cátodo común:

Ánodo común:

O programa é igual, agás que agora na definición da función “cor” escribimos 255 menos o valor da variable, xa que en repouso xa está alimentado a 5V, o que equivale a un sinal PWM de 255, e o valor que chega ao LED é a diferenza:

Simulación:

2. Cor hexadecimal

2. Cor RGB en hexadecimal:  Podemos utilizar a notación RGB en hexadecimal, que é a que se utiliza para definir as cores en Internet. Para iso debemos indicar que os valores que enviamos son hexadecimais poñendo 0x diante do valor.

rgb_lilaPor exemplo, unha cor lila en hexadecimal é: #AC58FA, o que corresponde aos valores RGB en hexadecimal

 • vermello: 171 = 0xAB
 • verde: 88 = 0x58
 • azul: 250 = 0xFA

Só temos que substituír no programa anterior os valores RGB polos correspondentes en hexadecimal:

3. Cor gradual controlada por pulsadores

3. Cor RGB gradual controlada por pulsadores: Conectamos tres pulsadores coas súas resistencias nos pins 2,3 e 4. Faremos que cada un controle un LED. O esquema cun LED RGB con cátodo común sería:

A cada pin enviamos un sinal de 0 a 255. Cada vez que prememos en cada un dos pulsadores, incrementamos o valor do pin correspondente.

Propostas:

 1. Outras cores: Elixe 4 cores RGB que che gusten e transmíteas ao LED RGB en decimal e en hexadecimal.
 2. Ao chou: Usa a función random(0,255) para asignar un valor aleatorio entre 0 e 255 a cada LED, de xeito que vaian aparecendo cores aleatorias.
 3. Na consola: Engade ao programa anterior o necesario para visualizar o valor do sinal no monitor serie da maneira (R-G-B), e observa o resultado.
 4. Cor RGB con potenciómetros: Conecta tres potenciómetros de xeito que cada un controle unha cor dun LED RGB, obtendo diferentes cores en función das posicións dos cursores.
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone


     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.