L-System

As pezas desta sección xeráronse a partir de sistemas de Lindenmayer, que son un conxunto de regras e símbolos utilizados para xerar fractais e modelos recursivos.

Mostrando tódolos 47 resultados

Mostrando tódolos 47 resultados