ApollonianGasket0a

Tamiz de Apolonio: Fractal xerado por conxuntos de circunferencias tanxentes entre si e empaquetadas nunha circunscrita.

wikipedia: Tamiz de Apolonio