dentrite

Fractal dentrita do conxunto de Julia.
c=i

Información en mathworld.wolfram.com

Categories: ,