FJ_cube

Descargas:

Modelos deseñados tomando a idea de Fernando Jerez en “Wolfram’s CA Cubes Collection” con texturas xeradas utilizando Wolfram’s Elementary Cellular Automaton

Categories: , ,