funcion_ln

Composición coa función logarítmica
f(x) =a*ln(x);

Categories: , , ,