funcion_parabola0

Composición feita coa función da parábola
f(x)=±ax2+b

Categories: , , ,