funcion_sin_2

Descargas:

Composición feita coa función seno
f(x) = a*sin(a*x)

Categories: , , ,