heart_hex

Descargas:

Este corazón está debuxado con openscad de dúas maneiras:

  • Utilizando un círculo e un cadrado (heart_hex)
  • Utilizando unha función matemática (fn_heart). Neste  caso coas ecuacións paramétricas:
    function x(t) = 16*pow(sin(t),3);
    function y(t) = 13*cos(t)-5*cos(2*t)-2*cos(3*t)-cos(4*t);

Función obtida en mathworld

Categories: , ,