hex04 FowerOfLife2

Descargas:

Adaptación do patrón “Flor da vida”, figura xeométrica composta por círculos solapados creando patróns similares a flores. wikipedia

Modelos realizados adaptando o ficheiro de openSCAD gridHex1.scad coa forma=18.