hex06 cadrados

Descargas:

Modelos xerados adaptando o ficheiro de openSCAD gridHex1.scad seleccionando a forma 29.