hex23 tiling

Descargas STL:

Descargas scad:

Teselación hexagonal: Francois stone mosaic
Xerado co ficheiro de openSCAD gridHex1.scad seleccionando forma=16