hex_trapez

Descargas:

Teselación con trapecios
Modelos realizados adaptando o ficheiro de openSCAD gridHex1.scad coa forma=14.