hexa_circulos_2

Descargas:

Modelos xerados co ficheiro de openSCAD gridHex1.scad seleccionando formas 21, 22 e 23.