hexágono

Trátase de imprimir un hexágono sólido configurando os parámetros de impresión de xeito que se vexa o recheo, por exemplo poñendo 0 capas inferiores e 0 superiores. Elixindo diferentes patróns de recheo obtemos diferentes texturas.

Categories: ,