overlapping rectangles

Descargas:

Rectángulos superpostos.
Modelo xerado co ficheiro de openSCAD gridHex1.scad seleccionando forma=20.