Peano – variación

Descargas:

Variación da curva de Peano
axiom=”F”;
rules= [“F=F+F-F-F-G+F+F+F-F”, “G=FFF”];
angle=90;

Categories: , , ,