Penrose L-System

Descargas:

Teselación de Penrose:
Axiom: + WF – – XF – – – YF – – ZF
Rules:
W > YF + + ZF – – – – XF(- YF – – – – WF) + +
X > + YF – – ZF( – – – WF – – XF) +
Y > – WF + + XF ( + + + YF + + ZF) –
Z > – – YF + + + + WF (+ ZF + + + + XF) – – XF
F
angle: 36

penrose on processing.org