spiky

Modificación da curva de Koch
Adaptación do código do ficheiro “Customizable 2D Line Fractal” de threonin.

Categories: , , ,