The Orbit Of Mars

Inspirado na representación de Kepler dos movementos xeocéntricos de Marte, de Astronomia Nova (1609)
wikimedia

Realizado co espirógrafo

Categories: , , Tags: ,