voronoi_radial

Modelo xerado a partir da aplicación “Rotating Distance-limited Voronoi” de Franck Lebeau.

Categories: , Tag: