zz- panel exterior

Para a instalación nunha parede exterior utilizamos un soporte con textura para que o pegamento agarre ben na superficie, que pode ser rugosa. Para iso configuramos os seguintes parámetros de impresión:

  • Altura de capa: 0.25
  • Reconto de liñas de parede: 8
  • Capas superiores: 3
  • Capas inferiores: 0
  • Patrón de recheo: triángulos

Descarga: panel_exterior.stl

Categories: ,