A enerxía dos teléfonos móbiles

móbilVía Microsiervos atópome cun interesante artigo sobre aspectos enerxéticos dos teléfonos móbiles, no que atopamos os seguintes datos:

A enerxía consumida:

Segundo Nokia, o 70% do uso total de enerxía dun teléfono móbil lévase a cabo durante a fase de produción: a minería dos recursos, a produción dos compoñentes, a montaxe e o transporte. O 30% da enerxía consumida restante corresponde ás recargas da batería.

Durante a súa vida útil un teléfono móbil consume un promedio de 260 MJ. 180 MJ para a fabricación e 80 MJ na fase de utilización. (1MJ = 106J)

Multiplica polo número de móbiles que tiveches e saberás canta enerxía levas gastada en falar por teléfono.

Aquí podes ver un vídeo da cadea de produción de telefonía móbil de Sony Ericsson:

Os residuos:

O 90% dos residuos tamén son xerados durante a fase de produción. As montañas de teléfonos móbiles en desuso como esta da foto non representan máis ca un 10% dos residuos. (Foto: Chris Jordan)

móbiles

A transferencia de información:

Non só se consume enerxía ó cargar a batería. A transferencia dun gigabit de información a través de telefonía móbil (arredor de 500 minutos de chamadas) equivale a recorrer 200 km en coche.

Transmitir información pola rede de telefonía móbil require tres veces máis enerxía que pola rede de telefonía fixa.

En conclusión:

Se queremos unha opción ecolóxica, só hai unha opción: manter un mesmo teléfono móbil todo o tempo posible, e non cambialo por outro simplemente polas modas ou novidades.

prestacións

Difícil nolo poñen vista a rapidísima evolución destes trebellos en tan pouco tempo. Podes ver unha imaxe da evolución dos teléfonos móbiles de Nokia en 25 anos, e verás que a cousa non para.


Deixa un comentario