kWh desglosados

A análise da factura eléctrica é un recurso bastante utilizado en clase, así que, ollo! a partir de abril o “recibo da luz” será diferente. A compañía eléctrica deberá indicar a orixe da electricidade vendida e o impacto ambiental provocado na súa xeración.

Orixe:
A enerxía eléctrica virá desglosada segundo as tecnoloxías utilizadas na súa xeración.

facturaelectrica_orixe

Impacto ambiental:
As empresas deberán incluír dous gráficos de barras, un de emisións e outro de residuos radioactivos, ordenados do “A” ao “G”, onde a primeira letra represente o mínimo impacto ambiental e a última, o máximo.

facturaelectrica_impacto

Parece que o impacto ambiental só se refire ás emisións e residuos. Para nada se teñen en conta outros tipos de impacto, pero algo é algo. A min paréceme un avance, pois temos dereito a esa información, pero non nos esquezamos do que nos repiten sempre en Sotavento: A enerxía máis limpa é a que non se consume.

Máis información no BOE.


Deixa un comentario