Código binario en Futurama III

matriz

O código que permite viaxar ao pasado en “Bender’s Big Score” parece a simple vista difícil de memorizar debido a que é unha matriz cadrada de 6 filas e 6 columnas chea de ceros e uns, que fan un total de 36 díxitos binarios.

Pero podemos salvar esta aparente dificultade se nos damos de conta de que esta matriz é simétrica respecto do eixe medio vertical e antisimétrica respecto do eixe medio horizontal (é dicir, simétrica pero transformando os ceros en uns e viceversa) . Polo tanto, só teriamos que memorizar o primeiro cadrante, xa que a partir del pódese reconstruír facilmente toda a matriz:

0 0 1
0 1 0
0 1 1

A tarefa pódese simplificar aínda máis se convertemos estas cifras de binario a decimal, de xeito que o código da viaxe ao pasado non sexa máis ca tres simples números. Cales son?
.
(Información obtida de Bender Bending Rodríguez. Grazas.)

Ver máis anotacións sobre Futurama


1 comentario en “Código binario en Futurama III”

Deixa un comentario