Xerador de engrenaxes

Grazas a microsiervos atopei este xerador de plantillas para facer rodas dentadas. Despois de introducir os datos, a plantilla imprímese en papel, e pódenos ser moi útil para fabricar engrenaxes en madeira, plástico ou metal.

компютриxerador de plantillas

woodgears.ca inclúe, ademais do xerador de rodas dentadas, curiosos proxectos de mecanismos feitos con madeira.

Versión descargable aquí


Deixa un comentario