GPS de 1920

Na imaxe podes ver un sistema de navegación en versión mecánica de 1920.

GPS de 1920

Non existía o GPS, así que había que conformarse con enrolar nun soporte mecánico de pulseira un pergamino no que ía debuxada a ruta a seguir. Alta tecnoloxía.

(Visto en tec.nologia.com)


1 comentario en “GPS de 1920”

Deixa un comentario