Interpretación gráfica do código html

Aquí podes ver a interpretación gráfica da páxina principal deste blogue a día de hoxe:

gráfico

Baséase nas etiquetas usadas no código HTML da web.

  • Bolas azuis = ligazóns (a)
  • Bolas vermellas = táboas (table, tr e td)
  • Bolas verdes = capas (div)
  • Bolas violetas = imaxes (img)
  • Bolas amarelas= formularios (form, input, textarea, option)
  • Bolas laranxas= saltos de línea e citas (br, p, e blockquote)
  • Bolas negras = o nodo raíz (html)
  • Bolas grises= tódalas demais etiquetas (tags)

Introduce aquí a url da túa web para obter a súa interpretación gráfica.

Máis información nesta ligazón

(vía: cuarto derecha)


Deixa un comentario