Máquinas de escribir

typewrite3.jpgDende finais do século XIX e durante boa parte do século XX, as máquinas de escribir foron ferramentas indispensables para oficinas e particulares, pero coa chegada dos ordenadores e dos procesadores de texto estas máquinas quedaron abandonadas. É lóxico, había que borrar con tipex e non se podía copiar e pegar como facemos agora, e menos insertar fotos e táboas.

Na era dos ordenadores aínda sobreviven expresións propias das máquinas de escribir:

  • Copia de carbón (CC).

Onte: Para facer unha copia na máquina de escribir púñase un papel de carbón que calcaba a escritura nun segundo folio.

Hoxe: Designa as copias das mensaxes do correo electrónico que enviamos a terceiras persoas. CCO é copia de carbón oculta, utilizada cando non queremos que o destinatario principal se entere de a quen enviamos a copia.

  • Retorno de carro (CR).

Onte: O carro era a peza da máquina na que ía o rolo de papel. Para pasar de liña e escribir na seguinte había que desprazar manualmente o carro dun lado a outro.

Hoxe: Indica o final dunha liña e o retorno á primeira columna de texto.

Pero non tódalas máquinas de escribir van parar ás chatarrerías, museos ou a mans de colecionistas. O artista Jeremy Mayer aproveita as pezas de antigas máquinas de escribir para facer interesantes esculturas. Un bo destino para esta tecnoloxía obsoleta da que xa nos desfixemos.

Podes ver a coleción na galería Typewriter Sculpture

typewrite2.jpg


Deixa un comentario