Vibrobot: Bug Bot

Este sinxelo vibrobot ponse en marcha cando detecta luz e para na escuridade grazas a unhas LDRs e un amplificador de audio LM386. Podes ver as instrucións en popsci.com.

(Pode ser que este vídeo non se vexa dende un lector de feeds)

Está baseado nun dos robots que podemos atopar no libro “Junkbots, Bugbots, and Bots on Wheels“, e cuxa web de asistencia é junkbots.solarbotics.com. Alí podes atopar outros modelos.


Deixa un comentario