Calculadora para LEDs

LEDA tensión en bornes dun LED non debe exceder nunca de 1,6V ou 2,2V (depende do tipo de LED) nin pode circular una intensidade maior de 20 mA. En caso contrario quéimase.

Como na maior parte das montaxes utilízase unha tensión maior, esta diferencia de potencial débese reducir coa axuda dunha resistencia colocada en serie. O valor desa resistencia pódese calcular mediante a expresión:
R + LED

Pero se non queremos facer o cálculos a man, podemos facelos on-line dende a páxina “Current Limiting Resistor Calculator for Leds“. (Grazas Iván)

Debemos seleccionar as características dos LEDs que utilizamos, a tensión de traballo, e mediante unha aplicación javascript calcúlanos a resistencia que debemos conectar no circuíto e outros parámetros.

Podemos seleccionar tamén montaxes de LEDs en serie e en paralelo.

calculoleds.png


2 comentarios en “Calculadora para LEDs”

Deixa un comentario