Seguidor solar

girasol04.JPGNo blogue “Alma de Herrero” atopei un sinxelo seguidor solar.

Non utiliza ningún circuíto electrónico con sensores de luz, senón unicamente dúas placas fotovoltaicas e un motor solar.

O seguidor oriéntase automaticamente cara ao Sol, movéndose ata que as dúas placas reciban a mesma iluminación. Nese intre o motor para.

Se o eixe das placas deixa de estar orientado, unha das placas estará máis iluminada cá outra, terá unha voltaxe maior e fará que o motor vire de forma que tenda a orientar de novo o conxunto.

As conexións son estas:
girasol01.jpg


Deixa un comentario