Bicicleta no Danubio

É moi habitual utilizar a enerxía da auga para xerar electricidade, pero tamén podemos aproveitala para mover unha gran escultura cinética, como esta bicicleta que hai en Budapest, movida polas augas do río Danubio.


(Vídeo en youtube: Danube bicycle , kinetic sculpture)

Observa o mecanismo, e atoparás o sistema biela-manivela.


Deixa un comentario