Robot Lego que resolve Sudokus

A min nunca me deu por aí, pero moita xente entretense resolvendo sudokus. É un xeito de pasar o tempo coma outro calquera, pero paréceme máis interesante conseguir que un robot Lego Mindstorms sexa capaz de resolvelos por si mesmo, anque non deixa de ser un pasatempo.

En primeiro lugar o robot escanea o sudoku a resolver, logo calcula os números que ten que escribir e por último escríbeos. Podes velo neste vídeo.


youtube: LEGO Mindstorms Sudoku Solver

De momento non temos as instrucións, pero din na páxina do proxecto que teñamos paciencia, pois van publicalas proximamente.

Do que si teñen instrucións é dun robot que resolve cubos de Rubik, por se queres facer un.

(Visto en Make)


Deixa un comentario