Almacenamento de enerxía eléctrica

elec_rato.jpgO curso pasado, cando explicaba en 3º de ESO o proceso dende que se xera enerxía eléctrica ata que chega ás nosas casas, preguntoume un alumno que ónde se almacenaba a enerxía que se xeraba.

Pois non, non se almacena, a grande escala non é posíbel. Esa enerxía que consumes estase a producir nalgunha central nese mesmo intre.

O que se fai coa enerxía eléctrica sobrante nas centrais é invertela noutras cousas coma, por exemplo, elevar de novo auga ao encoro nas centrais hidroeléctricas de bombeo, pero non hai ningún sitio onde se garde.

Explícannolo brevemente neste vídeo de teknopolis:

[Vídeo: almacenamento de electricidade]

Quen se encarga de controlar a cantidade de enerxía eléctrica que cómpre xerar e distribuír é o Centro de Control Eléctrico. Podes probar realizar este traballo co simulador “Controla“.

Aproveito para dicir que en teknopolis temos interesantes vídeos de ciencia e tecnoloxía que se poden descargar ou inserir nos sitios web.


Deixa un comentario