Derretendo aceiro coa enerxía do Sol

No seguinte vídeo podes ver como mediante un concentrador solar somos capaces de derreter unha pletina de aceiro coma se fose chocolate.

[youtube: Using sunlight to melt steel ] (visto en tec.nologia.com)

Impresionante, verdade?

Que temperatura debe alcanzar o aceiro para que se funda?


Deixa un comentario