Flor autómata

Flor Automata é un proxecto artístico feito con arduino que consiste nunha flor mecánica que reacciona ante a luz exterior, abríndose de día e pechándose pola noite.


[Vídeo en Flickr]

Podémola coller como idea para un proxecto de 4º de ESO.

No faría falta unha estrutura tan complexa, pois pódese facer unha flor con material máis lixeiro e menos laborioso coma o cartón, que debe ir conectado a un mecanismo que eleve e baixe os pétalos (leva, cegoñal, piñón cremalleira, …)

Como en 4º non traballamos con arduino (témolo para bacharelato, en 4º usaremos Lego) podemos substituír o control programado polo control electrónico, utilizando unha LDR como sensor de luz, e un relé que poña a xirar o motor no sentido axeitado. Por exemplo, utilizando o seguinte esquema:

flor_automata.jpg
(podes baixar aquí o circuíto para o simulador crocodile technology)

A vantaxe de facelo con arduino é que podemos regular o peche dos pétalos en función da luz, pechándose máis ou menos. No caso do control electrónico proposto a flor ábrese e péchase completamente, sen quedar nunha posición intermedia.

Podedes ir pensando noutras ideas para un sistema que actúe en función da luz exterior. Se son viables levarémolas á práctica.


Deixa un comentario