Xogo: Alto aos desastres!

A Estratexia Internacional para a Redución dos Desastres (EIRD), das Nacións Unidas ten coma obxectivo reducir o número de persoas mortas e feridas que causan os desastres provocados por perigos naturais propoñendo medios e medidas necesarias para reducir os efectos dos incendios, innundacións, tsunamis, furacáns, etc.

Mellorar as construcións, poñer barreiras naturais e artificiais, lexislar para non permitir construír en lugares de risco, protexer instalacións vitais e educar á poboación son algunhas das accións necesarias para preparar unha zona ante un posíbel desastre e minimizar o seu impacto.

Queres probar como xestionarías ti esta labor? Proba o xogo Alto aos desastres!

altoaosdesastres.png

A túa misión consiste en planear e construír un entorno seguro nunha unha zona determinada do mapa. Debes avaliar os riscos e tomar as decisións necesarias para minimizar o impacto dun desastre sobre a poboación.

Sorte!

(Vía: @luis_en_transit)


Deixa un comentario