yocto, zepto, atto, femto … peta, exa, zetta, yotta

Podemos ter costume de traballar con picofaradios (1 pF = 10-12 F), megaohmios (1 MΩ = 106Ω) ou xigapascais (1 GPa = 109 Pa), pero hai outros prefixos que non soan moito xa que non os usamos, aínda que non está de máis coñecelos.

No Taller II temos un novo póster, unha adaptación informativa do póster que nos regalaron pola semana da Ciencia. Aquí tedes as equivalencias:

Prefixo Factor Símbolo yocto.jpg
yocto 10-24 y
zepto 10-21 z
atto 10-18 a
femto 10-15 f
pico 10-12 ?
nano 10-9 n
micro 10-6 µ
mili 10-3 m
centi 10-2 c
deci 10-1 d
deca 101 da
hecto 102 h
kilo 103 k
mega 106 M
xiga 109 G
tera 1012 T
peta 1015 P
exa 1018 E
zetta 1021 Z
yotta 1024 Y

Para entender o que significan estas dimensións vai dar unha volta polo interior do corpo humano, dun ordenador ou dun faro dun automóbil.
nanoreisen.jpg

(Este artigo forma parte da 1ª edición do entroido da física)


3 comentarios en “yocto, zepto, atto, femto … peta, exa, zetta, yotta”

Deixa un comentario