Nova rede do profesorado de tecnoloxía en grou.ps

O verán non é a época máis axeitada para andar por unha rede de traballo e fedellar nela, pero o peche das contas gratuítas de ning este mes obríganos a mudarnos xa a outro sitio.

A nova rede do profesorado de tecnoloxía está en http://grou.ps/tecnoprofes/, así que hai que ir abandonando a anterior que tiñamos en http://tecnoprofes.ning.com/

Probáronse varios sitios, e grou.ps é a que nos ofrece posibilidades máis semellantes ás que tiñamos en ning, aparte de poder migrar case todo o contido que alí tiñamos.

Intentouse tamén que o ITE se fixese cargo do aloxamento da nosa rede, pero queren ter só unha rede educativa global como a de Internet en el Aula, e que todas as redes do profesorado funcionen como subgrupos dela. Xa se verá como o fan cando migren a rede aos seus servidores e se introducen un servizo multirede, pero un subgrupo ten moi poucas posibilidades de comunicación e non é o que buscabamos.

Bueno, pasádevos por http://grou.ps/tecnoprofes/ a fochicar e cando comece o curso a ver se lle damos algo de movemento, pois non é o alumnado o único que ten o labor de aprender. O profesorado podemos e debemos formarnos aprendendo do que fan os compañeiros e compañeiras, e ter un lugar onde compartir e intercambiar é fundamental.


Deixa un comentario