Música automática con meccano

Mécanologie, de Pierre Bastien, é unha colección de instrumentos musicais feitos con meccano. Pódenos servir de inspiración para realizar proxectos de mecanismos en 2º de ESO.

[youtube: Pierre Bastien — Me?canologie] (Visto en Facebook)

Pierre Bastien dará un concerto en Vigo no festival vigués Imaxinasons.


Deixa un comentario