Forxa do rotor dun xerador

Este é o rotor dun gran xerador dunha central eléctrica, antes e despois de rematado o proceso de fabricación:

rotor_inicio rotor
(Imaxes de heavysteel-forgings.com)

Para conformar unha peza destas características a partir dun bloque de aceiro recórrese ao proceso de forxa, mediante o cal a deformación do aceiro se produce pola acción de forzas de compresión a través de prensas hidráulicas. Unha vez conseguida a forma axeitada remátase a peza mediante diversas operacións de mecanizado.

Neste vídeo podes ver todo o proceso:

[youtube:Forjando um Grande Eixo Construindoo A Rede Social da Engenharia e Construção]

Detalle do rotor e o estátor dun xerador:

generador_rotor2

(Imaxe de endesaeduca.com)

 


Deixa un comentario