Clasificador de M&Ms por cor

Este curso non deu tempo a levalo á práctica na clase, pero xa temos preparada a máquina clasificadora de M&Ms para traballar con ela o curso que vén na materia de Tecnoloxía e Enxeñaría I, entre outras propostas de proxectos. Este prototipo o que fai é clasificar os caramelos en función da cor e depositalos en cadansúa caixa, mostrar nunha pantalla o reconto e tamén calibrar o sensor.

Pero claro, se nos quedamos con isto na clase só se traballaría a programación, e tamén hai que traballar o deseño, a mecánica e a conexión da electrónica, buscando o necesario para obter unha máquina que cumpra coas nosas necesidades. Iso é a enxeñaría! Podemos engadir cousas pequenas, como uns LEDs RGB que indique que cor atopa, ou algo máis complexo, como acoplar un selector de moedas, un teclado e convertela nunha máquina expendedora que nos dea os caramelos que queiramos e da cor que queiramos, e a poder ser tamén o cambio. Ou poderiamos pensar como devolver os caramelos depositados ao tubo para que siga clasificando ata o infinito, … hai múltiples posibilidades. A ver que é o que se nos ocorre e que somos capaces de facer con isto o curso que vén. O reto queda proposto.

A documentación e a guía inicial de montaxe e programación está na páxina “Clasificador M&M’s por cor” da sección de arduino.


Deixa un comentario