tecnoloxia.org

Tecnoloxía na Educación Secundaria

A velocidade da electricidade

Preguntácheste algunha vez cal é a velocidade da electricidade? Pois podémola calcular mediante esta fórmula:
fórmula
Onde
I= Valor da intensidade de corrente
S = Sección do cable
ρ = Carga móbil por centímetro cúbico (depende do material)

Supoñamos que temos unha corrente eléctrica continua de 1 amperio circulando a través dun cable de cobre de 1cm de radio. A aplicación da fórmula danos unha velocidade da corrente duns 8,4 cm/h.

Un movemento moi moi moi lento!

O que se transmite moi rapidamente é a enerxía eléctrica, pero non a corrente eléctrica. Así que nada de pensar que os electróns desprázanse coma bólidos por un cable.

É como ves nesta animación. As bolas do medio case non se moven, pero transmiten enerxía.

animación mecánica

Podes ler unha explicación máis longa en Desenchufados


Deixa unha resposta

Required fields are marked *.