Exeria: alternativas á linguaxe sexista

A través do canal fwwwrando de vieiros atopamos unha aplicación que analiza textos, detecta termos susceptíbeis de seren sexistas e ofrece alternativas. Chámase Exeria, e pódese descargar para integrala no paquete ofimático Open Office.

exeria.jpg

Considero que nun campo de actividade como a Tecnoloxía, no que a presenza da muller é mínima, cómpre facer un esforzo na educación para eliminar todo tipo de discriminación sexista, incluída a linguaxe.

Xa sei que non chega con isto, pero para fomentar nas nenas e mozas o interese pola tecnoloxía e os estudios e profesións relacionadas, que se sintan incluídas en tódalas referencias orais e escritas paréceme fundamental. As enxeñeiras, arquitectas e técnicas tamén existen, así que deben existir igualmente na linguaxe utilizada.


Simulacións si, e prototipos tamén.

A maior parte do mundo material no que habitamos hoxe ten a súa orixe en simulacións por ordenador. Dende unha idea a un deseño, pasando por un proceso de fabricación ou unha orde de envío, todo iso existe no mundo do software antes de facerse realidade.
Pero antes do software está o hardware, e antes do hardware estaban os manitas. Os comezos da revolución informática refléxanse nos prototipos que construían a man nos talleres de Silicon Valley. Agora hai indicios de retorno de ese mundo máis táctil.

Así comeza un artigo de hoxe no diario El País (Las manos pueden crear, no sólo utilizar el ratón) que dá pé a unha reflexión sobre o enfoque que lle debemos dar ao ensino da tecnoloxía na Educación secundaria.

Proxecto de tecnoloxíaDende o mundo do deseño e da enxeñería empezan a cuestionarse a desconexión existente do mundo físico, denuncian que os mellores estudiantes universitarios nunca desmontaron unha bici ou fixeron unha maqueta ou prototipo, e fan públicas ditas carencias.

Para min, en Educación Secundaria, é tan importante coñecer a lei de Ohm como saber conectar dúas lámpadas en paralelo, coñecer a simboloxía pneumática como poñer en funcionamento un circuíto pneumático, coñecer os mecanismos como ser capaz de deseñar unha máquina que reproduza un movemento determinado, por simple que sexa. É máis, unha cousa sen a outra creo que non funciona, e reducir, simplificar ou eliminar as actividades prácticas co mundo físico paréceme un serio fracaso na formación tecnolóxica básica que se está a inculcar nos institutos nos que se toma esa decisión.

Hai que utilizar simuladores, por suposto, hoxe en día son imprescindibles, pero para o deseño e construción de prototipos na aula, e nunca para substituílos.

Nolo agradecerá o profesorado dos niveis superiores universitarios e de formación profesional? ou son aínda moi poucas as persoas que se dan conta desa necesidade de non quedarse no mundo virtual?


Arte e tecnoloxía

Na antigüidade non había separación entre arte e tecnoloxía, e un exemplo moi claro é o traballo de Leonardo da Vinci, pero despois, especialmente durante o século XIX, concíbense a arte e a tecnoloxía como dúas culturas completamente separadas, sen conexións entre si. Incluso chega a descartarse a tecnoloxía cando se fala do concepto de cultura.

Escola Bauhaus. Cadeira WasilliA partir do século XX comezan a aparecer movementos artísticos que comezan a integrar a práctica artística e tecnolóxica, inspirándose ou explotando nas súas obras a tecnoloxía xurdida da industrialización. Un dos movementos máis significativos neste proceso de integración foi a escola Bauhaus (ler máis), que a principios do século XX estendeu a arte á vida cotiá e á industria, promovendo o valor e o desenvolvemento do deseño industrial, unha disciplina na que, como na arquitectura, conviven sen problemas os criterios artísticos e técnicos.

A mediados do século XX nace a arte cinética (ler máis), que empeza a integrar sistemas mecánicos nas obras de arte, e a partir dos anos 60 os intentos de síntese entre arte e tecnoloxía fóronse estendendo e multiplicando, proceso que se fixo imparable coa emerxencia das tecnoloxías audiovisuais e da comunicación.

Hoxe en día a fronteira entre arte e tecnoloxía desaparece en cada intervención artística de vangarda. Un exemplo diso é a exposición Máquinas & Almas (ler máis) que se exhibe no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, que amósanos o dualismo arte-tecnoloxía a través do traballo con robótica, mecánica ou software de artistas como Theo Jansen e a súas criaturas mecánicas, Sachiko Kodama e as súas esculturas con ferrofluídos, Chico MacMurtrie e os seus robots antropomórficos ou abstractos, o físico Paul Friedlander e as súas esculturas de luz ou Daniel Rozin cos seus espellos mecánicos.

[Ver en SlideMyPicks]

A mostra, lonxe da concepción da tecnoloxía como elemento deshumanizador, amósanos a tecnoloxía como sistema que nace da propia humanidade, e a través da cal nos expresamos, sentimos e creamos. Se facedes unha escapada por Madrid no vola perdades.

Falando agora do ámbito educativo, hoxe en día aínda se concibe a tecnoloxía como actividade menor polas elites culturais, dificultándose con cada reforma educativa a correcta integración dos coñecementos tecnolóxicos na cultura que se transfire ao alumnado dende a escola.

A unión entre arte e tecnoloxía pode ser a punta de lanza que chame a atención sobre a necesidade de valorar a tecnoloxía como medio de expresión da sociedade, en tódalas facetas e non só a artística, e axude a salvar a inmensa distancia que separa a a ciencia e a tecnoloxía das humanidades nos currículos da educación secundaria. Se entendemos as humanidades como o conxunto de disciplinas relacionadas co coñecemento humano e a cultura, deixar á marxe á tecnoloxía é negar que a tecnoloxía forma parte da cultura, o cal constitúe un erro educativo máis.


Acceder ao Xade con Firefox?

Hay alguien por aí que aínda navegue con Internet Explorer?
¡o profesorado galego!

E non é porque non teñamos descargado Firefox3. O problema é que se queremos acceder ao XADE, aplicación de Xestión Académica de Centros da Consellería de Educación, para poñer as notas non podemos, a non ser que usemos Internet Explorer.

A mensaxe “Agarde … cargando datos” eternízase infinitamente.

XADE

Nada, agardaremos pacientemente a que a Consellería de Educación desenvolva aplicacións con maior usabilidad, e que se poda acceder a elas a través de software libre.

Para todo o demáis, Firefox 3, que ademais pódelo instalar en galego.

Firefox3


Mobile Learning

teléfono móbilEste venres, cando marcamos a data do exame de recuperación, vin que uns cantos alumnos e alumnas sacaban o teléfono móbil de forma disimulada, e baixo a mesa dábanlle ás teclas. Estaban usando a axenda electrónica do móbil.
Díxenlles que non facía falta que se agocharan, que non había ningún problema. Por que o fan ás agochadas intentando que os profes nos enteremos? Claro, saben que “os móbiles están prohibidos” no centro.

Sigo pensando que este tipo de prohibicións hai que matizalas. Pódense prohibir en clase determinados usos, pero non outros. Dende logo que ter unha axenda electrónica no terminal paréceme moi útil.

A utilización de teléfonos móbiles pola xente nova é unha realidade, e pouco se consegue prohibíndoa. O que debemos facer é investigar en usos educativos e creativos desta tecnoloxía ó servicio da educación.

Baixo a denominación de Mobile learning ou m-learning empezan a aparecer ferramentas e utilidades para mellorar a experiencia da aprendizaxe mediante a utilización de tecnoloxía móbil, como teléfonos, PDAs, Pocket PC, iPods, GPS, e ordenadores portátiles. Podes ver exemplos de utilización nesta presentación:

SlideShare | View | Upload your own

Un exemplo para a área de tecnoloxía pode ser a identificación de mecanismos en 2º de ESO. O alumnado, utilizando os seus teléfonos móbiles, debe sacar fotografías dos elementos mecánicos que atope na súa casa e no seu entorno, identificalos e investigar sobre a súa utilización. Trala descarga das imaxes e vídeos nun ordenador, presentará ese traballo de investigación en formato dixital.

Se lles pedimos en 3º ver cal é o grao de electrificación da súa vivenda poden aportar no seu traballo unha fotografía do cadro de mando e protección, da acometida, das caixas de derivación, …

Tamén poden aportar gravacións en audio ou vídeo das entrevistas que lles fan aos seus maiores sobre as tecnoloxías da comunicación que utilizaban cando eran novos e novas, e elaborar un traballo sobre a evolución destes medios.

E non deberiamos empezar a desenvolver aplicacións educativas interactivas para traballar cos teléfonos móbiles?

Vamos, que tendo os nosos alumnos e alumnas tanta tecnoloxía nos seus petos non sei como non lle sacamos máis partido.

Máis información sobre Mobile Learning: www.m-learning.org